Dokumentacija

Preuzmite dokumentaciju i upute.

racun icon

Otvaranje nove poslovne godine i prenos stanja 2023/2024 (uputstvo)

29.12.2023
440KB

Preuzmite
tax icon

Nadogradnja Elementa
i konverzija baza
(uputstvo)

05.12.2023
379KB


Preuzmite
tax icon

Uputstvo za izmjene vrsta faktura
(eKuf i eKif).

11.10.2023
485KB


Preuzmite
racun icon

Otvaranje nove poslovne godine i prenos početnih stanja 2022/2023 (uputstvo)

16.12.2022
2Mb

Preuzmite
play icon

VIDEO Otvaranje nove poslovne godine i prenos početnih stanja 2022/2023

16.12.2022
77Mb

Preuzmite
tax icon

Promjena na zimsko računanje vremena
(uputstvo)

21.10.2022
348 KB

Preuzmite
tax icon

Uputstvo za otvaranje nove firme u Elementu
(uputstvo)


14.07.2022
435 KB

Preuzmite
tax icon

Automatsko knjiženje plaća
(uputstvo)


22.04.2022
509 KB

Preuzmite
tax icon

Ispis platnog lista u Republici Srpskoj
(uputstvo)


06.04.2022
463 KB

Preuzmite
tax icon

Automatska nadogradnja Elementa
(uputstvo)


24.03.2022
240 KB

Preuzmite
tax icon

Program lojalnosti u Elementu
(uputstvo)


17.03.2022
632 KB

Preuzmite
tax icon

Import podataka u Element
(uputstvo)


10.03.2022
402 KB

Preuzmite
tax icon

Rad sa lotovima\ serijskim brojevima
(uputstvo)


04.03.2022
1087 KB

Preuzmite
tax icon

Obračun plaća po povlaštenoj osnovici.
(uputstvo)


24.02.2022
510 KB

Preuzmite
tax icon

Slanje setova IOS-a i opomena mailom.
(uputstvo)


15.02.2022
399 KB

Preuzmite
tax icon

Podešavanje obračuna plaća po novoj šemi za RS.
(uputstvo)

31.01.2022
375 KB

Preuzmite
tax icon

Import novi konto
(uputstvo za računovodstvene agencije)

27.01.2022
339 KB

Preuzmite
tax icon

Import novog kontnog plana
(uputstvo)


27.01.2022
309 KB

Preuzmite
place icon

Izmjene na modulu
5D Element Obračun Plaća
(uputstvo)

08.09.2021
820 KB

Preuzmite
tax icon

Element Fresh - za nadogradnju verzije programa 5D Element (uputstvo)

15.02.2021
445 KB

Preuzmite
tax icon

Komentar na primjere za eksport KUF-a i KIF-a vezano za fakture uvoza i izvoza

07.12.2020
4Mb

Preuzmite
play icon

E-Evidencije
(uputstvo)


14.11.2020
1,52Mb

Preuzmite
racun icon

Otvaranje nove poslovne godine i prenos početnih stanja


28.12.2016
1Mb

Preuzmite
manual icon

Priručnik za redizajniranu POS aplikaciju

15.07.2016
400Kb

Preuzmite
tax icon

Uputstvo vezano za Obrazac D PDV.

07.05.2014
1Mb

Preuzmite

manual icon

Priručnik za korištenje modula 5D Element

POS sa interface-om prema fiskalnim uređajima: Fiskalna kasa

Preuzmite
brosura icon

Brošura za poslovno informacioni sistem 5D Element

16.02.2011
6.1Mb

Preuzmite
IOS icon

Uputstvo za kreiranje setova IOS-a

31.12.2010
1.2Mb

Preuzmite