Neophodni obrasci

U nastavku su neophodni obraci za provođenje određenih usluga/postupaka fiskalnog servisa:

PDF icon

Zahtjev za zamjenu fiskalnog modula

Obrazac 1.

Preuzmite
PDF icon

Zahtjev za brisanje iz registra

Obrazac 2.

Preuzmite
PDF icon

Zahtjev za inicijalnu fiskalizaciju

Obrazac 3.

Preuzmite
PDF icon

Zahtjev za promjenu adrese ili namjene

Obrazac 4.

Preuzmite

Generalna uputstva u vezi fiskalnog sistema

Za postupak promjene ovlaštenog fiskalnog servisa neophodno je sljedeće:

 • potpisan raskid Ugovora sa starim servisom
 • Ugovor o servisiranju sa novim servisom (5th Dimension d.o.o.,)
 • Kopija rješenja o fiskalizaciji (A4 papir koji ste dobili prilikom isporuke fiskalnog uređaja od strane fiskalnog servisa, izdaje ga porezna uprava)
Prilikom preuzimanja uređaja na servisiranje 5th Dimension d.o.o. obavlja obavezni tehnički pregled uređaja kako bi se isti evidentirao i uvjerili u ispravnost istog u trenutnu prijenosa sa servisa na servis.

Potrebno je obezbijediti sljedeće:

 • Fiskalni uređaj
 • Servisnu knjižicu fiskalnog uređaja

Za postupak uvođenja u sistem PDV-a fiskalnom servisu je potrebno sljedeće:

 • Podnijeti zahtjev fiskalnom servisu
 • Uplata modula i memorije po predračunu
 • Dostaviti kopiju PDV broja

Inicijalna fiskalizacija:

Dodatno, dokumentacija potrebna prilikom zaključivanja Ugovora o servisiranju i Ugovora o kupovini fiskalnog uređaja je:

 • Rješenje o registraciji
 • JIB za svaku poslovnicu u 1 primjerak
 • Uvjerenje o PDV broju u 1 primjerak
 • ZIF obrazac/za svaki fiskalni uređaj u 1 primjerak.

Promjena adrese/naziva:

 • Potrebno dostaviti ispunjen Obrazac ZPANPM uz uvjerenje o poreznoj registraciji ( ID-broj na kojem je istaknuta nova adresa/naziv).

Postupak brisanja fiskalnog sistema iz registra fiskalizovanih fiskalnih sistema:

 • Potrebno dostaviti Obrazac ZBRFFU.
 • Dokument od nadležnog organa iz kojeg se vidi da se radi o gašenju poslovne jedinice
 • Rješenje o fiskalizaciji fiskalnog sistema koji je predmet defiskalizacije.

Napomena:
Ako se radi o zamjeni fiskalnog sistema sa novim fiskalnim sistemom potrebno je dostaviti:

 • Rješenje od fiskalnog sistema koji je fiskalizovan pod ID brojem koji je predmet defiskalizacje.