Modul finansijske operative zadovoljit će potrebe i najzahtjevnijih preduzetnika na polju modernog vođenja finansijskog poslovanja. Služi za evidentiranje obaveza i potraživanja preduzeća, import i usaglašavanje izvoda od banaka, te predstavlja kompletno rješenje za upravljanje finansijama u svim industrijama.
Suština ovog modula, kao što mu i sam naziv govori, jeste operativno knjigovodstvo koje nam prije svega olakšava sljedeće stavke:

  • Da znamo koja su naša potraživanja od kupaca
  • Da znamo obaveze prema dobavljačima
  • Da u svakom trenutku znamo stanje žiro računa

Mnogi automatizirani procesi unutar ovog modula pomažu našim komitentima da na brži i jednostavniji način obave procese koji bi im inače oduzeli mnogo više vremena. Navedeno, između ostalog možemo vidjeti i na primjeru automatskog importa izvoda iz banaka, a koji omogućava proces automatskog zatvaranja IOS-a (automatsko zatvaranje faktura i uplata).
Pored modula robno-materijalnog knjigovodstva, modul finansijska operativa je jedan od najčešće korištenih kod naših klijenata i dugogodišnjih komitenata. Poslovne promjene koje nastaju u drugim modulima se automatski reflektiraju na ovaj modul shodno relacijama koje su uspostavljene preko kalkulacija i šema knjiženja, što omogućava značajnu uštedu vremena.
Modul “Finansijska operativa” olakšat će mnoge Vaše procese i svakodnevni rad, a izdvojit ćemo nekoliko najvažnijih:

  • Pregled i ažuriranje izvoda otvorenih stavki (pregled očekivanih priliva od kupaca i obaveza prema dobavljačima)
  • Proces automatskog zatvaranja IOS-a (automatsko zatvaranje faktura i uplata)a
  • Automatski import izvoda iz banke
  • Automatsko knjiženje
  • Automatsko kreiranje PDV prijave (poreska evidencija/obračun poreza)
  • Mogućnost rekapitulacije kašnjenja plaćanja (kupci i dobavljači)

5th Dimension-logo
Naši proizvodi

Svi naši proizvodi su pažljivo kreirani da upotpune softverske i poslovne potrebe naših kupaca.