Modul Adresar namijenjen je za evidenciju podataka o poslovnim partnerima.
Između ostalog, modul omogućava:

  • Unijeti detaljnije podatke o poslovnim partnerima.
  • Ispisivati izvještaje po različitim kriterijima.
  • Sa liste partnera ispisivati koverte.

Ovaj modul omogućava i import eksternih fajlova poput ugovora, aneksa i sl. pa su svi podaci o poslovnim partnerima uvijek dostupni i spremni za informisanje i izvještavanje.
Modul Adresar koristi bazu poslovnih partnera koja je zajednička ostalim modulima u programu.

5th Dimension-logo
Naši proizvodi

Svi naši proizvodi su pažljivo kreirani da upotpune softverske i poslovne potrebe naših kupaca.